Brændeovnen fra HWAM

Jeg har det seneste par år deltaget i HWAMs videreudvikling af styresystemet (IHS) til ovnen som en slags superbruger/konsulent og har i den rolle haft en - meget - lille del af æren for at computerens software i dag fungerer så perfekt, at jeg selv ikke længere kan finde nye forbedringsforslag - og folk der kender mig ved, at det ikke siger så lidt.

Ovnen fungerer ganske enkelt fremragende, bruger væsentligt mindre brænde end andre ovne og forurener meget lidt (man ser kun røg fra skorstenen nogle få minutter efter optændingen), hvilket vores skorstensfejer bekræfter. Han foreslog - uopfordret - at nedsætte skorstensfejningen til én gang per år.

I fyringssæsonen tændes op ved 5:30 tiden om morgenen og ovnen slukkes først ved 24 tiden om aftenen. Der indfyres ca. hver anden time i løbet af dagen hvorefter ovnen passer sig selv.


Grøn Energi på Skovstræde - Status for åreene 2013 - 2015

Vi har nu haft vores energiløsning i huset på Skovstræde i godt tre år og kan begynde at få et overblik af hvordan systemet virker. Du kan læse om vores energiløsning i afsnittet nedenfor som primært omhandler året 2013, hvor systemet stadig var under opbygning og justering. Blandt andet blev solfangerne og bi-måleren for systemets samlede elforbrug først installeret i foråret 2013.

Herunder finder du nogle af oplysningerne fra mit regneark, hvor alle oplysningerne samles. Jeg indtastninger normalt hver morgen oplysninger om ejendommens samlede elforbrug, solcelleproduktion, varmepumpeforbrug samt solfangerproduktion. I perioder, hvor vi ikke er hjemme estimeres de oplysninger, som mangler.

Bemærk at reglerne for el-opvarmede ejendomme med solcelleanlæg blev ændret i 2015, således at den reducerede pris for kilowatttimer udover 4.000 nu bliver beregnet på det samlede antal kWh uden fradrag for de kilowattimer, som vi leverede til selskabet. Det betød, at vi i 2015 modtog en tilbagebetaling fra selskabet for årene 2013 og 2014.

Måske skulle jeg også nævne, at vi stort set overalt har erstattet glødepærer og halogenlamper med LED pærer, hvilket medfører en stor engangsudgift, men som på længere sigt giver en ganske væsentlig besparelse på husets elforbrug.

Oversigt over elforbrug i 2015

 • Årligt el-forbrug = 8.835 kwh
 • Solcelleproduktion i alt = 6.810 kwh
 • Købt af SEAS-NVE = 2.025 kwh
 • Total udgift for el og varme (eksklusiv brænde) = kr. 4.150

Oversigt over elforbrug i 2014

 • Årligt el-forbrug = 9.109 kwh
 • Solcelleproduktion i alt = 6.831 kwh
 • Købt af SEAS-NVE = 2.278 kwh
 • Total udgift for el og varme (eksklusiv brænde) = kr. 4.619

Oversigt over elforbrug i 2013

 • Årligt el-forbrug = 10.274 kwh
 • Solcelleproduktion i alt = 6.824 kwh
 • Købt af SEAS-NVE = 3.450 kwh
 • Total udgift for el og varme (eksklusiv brænde) = kr. 6.638Grøn Energi på Skovstræde - Beskrivelse af systemet

Der nu gået et helt år siden vores komplette, grønne energiforsyning blev etableret. De efterfølgende afsnit beskriver de enkelte komponenter i løsningen og skal blot kort resumeres her:

Anlægget består af en HWAM 3660 elektronisk styret brændeovn med 75 kg fedtsten som energilager, et 7.200 kw solcelleanlæg med en Danfoss inverter, 4 kvadratmeter solfanger koblet til en 12 kw DVI luft/vand varmepumpe.


Anlægget har stort set kørt problemfrit med enkelte småproblemer, som beskrevet her:

Brændeovn - Den såkaldte AirBox (som er ansvarlig for den automatiske styring af ovnen) er udskiftet med en opdateret model. Det skete samme dag, som jeg kontaktede Tom Larsen hos Aarslew-Jensen: Jeg ringede og beskrev fejlen (en af de tre luftventiler i AirBoxen havde sat sig fast) og samme eftermiddag kom Tom og udskiftede hele enheden til den nyeste udgave - uden beregning.

Da den nye AirBox en enkelt gang gav samme fejl kontaktede jeg HWAM, der som var meget hjælpsomme og bad mig kontakte dem igen, hvis fejlen gentog sig. Det er heldigvis ikke sket; men jeg sætter stor pris på den direkte kontakt med det firma, som har fremstillet ovnen. Aarslew-Jensen / Tom har altid været meget hjælpsomme, men det er meget betryggende også at have eksperterne hos HWAM i ryggen.

Solceller - Der var sidst på året en del skriverier om fejlstrømsbeskyttelsen for solcelleanlæg. Det viste sig, at den Danfoss inverter (TLX6 Pro+) som er monteret i vores solcelleanlæg skulle beskyttes af et fejlstrømsafbryder af type B (og ikke type A, som var monteret). Det skyldes at Danfoss inverteren ved start kan lække DC, hvilket et kort øjeblik "mætter" et type A fejlstrømsafbryder, som så ikke reagerer på en AC fejlstrøm. Det er en situation som nok er teoretisk mulig, men i praksis højst usandsynlig.

Jeg tilbød at købe (og betale de ca. kr. 2.500) en type B fejlstrømsafbryder, hvis Rune (Radsted Maskinbyg ApS) ville montere relæet. Det blev klaret på en halv times tid, så nu er solcelleanlægget helt i overensstemmelse med gældende regler, hvilket kan vise sig at være vigtigt af hensyn til forsikringsdækningen af ejendommen. Det kan i øvrigt godt betale sig at lede lidt på nettet efter den billigste pris: hos www.goprisvvs.dk var prisen omtrent den halve af de dyreste sted. Og det vel at mærke for nøjagtig det samme relæ fra Siemens (SIQUENCE PFI. AC/DC 40A4P 0,3A).

Solfanger - Solfangerne har fungeret overraskende effektivt. De har hele sommeren leveret betragtelig del af energien til radiator og gulvvarme i badeværelse samt varmt vand til hele huset. Kun en enkelt gang blev temperaturen for høj (> ca. 85 grader) mens jeg var i værkstedet, hvor varmeanlægget befinder sig. Resultatet var, at en smule (ca. 6 liter) af kølevæsken blev presset ind i ekspansionsbeholderen og varmeoptagelsen fra solfangerne dermed afbrudt.

Pumpen som cirkulerer kølevasken mellem solfanger og varmepumpens akkumuleringstank standser når temperaturforskellen mellem solfangerkredsen og varmepumpen er mindre end 4 grader (så varmepumpen ikke opvarmer solfangeren). Også den del af funktionen har fungeret uden problemer.

Varmepumpe - Som beskrevet nedenfor fik vi monteret en bi-måler i august, så vi nu kan følge varmepumpens energiforbrug. Bortset fra de besværligheder som det medførte, har anlægget fungeret som forventet; det vil sige helt uden problemer. Scrollkompressoren, som står i værkstedet, står og passer sig selv. Støjen er nogenlunde som en opvaskemaskine, mens udedelen støjer lidt mere, især når den kører på højeste hastighed. Med mellemrum afises udelens køler automatisk. Og på intet tidspunkt har der været afløbsproblemer for kondensvandet.

Regnskab for hele året 2013

Datagrundlag - Energiregnskabet er baseret på følgende data: Aflæsning af købte og solgte kwh fra/til SEAS-NVE på elmåleren. Luft/vand varmepumpens totale energiforbrug (3 cirkulationspumper, varmelegemer i varmepumpe og varmtvandsbeholder, scrollkompressor, ventilator i udedel) aflæst i kwh på bi-måleren. På varmepumpens kontrolpanel er aflæst antal driftstimer for scrollkompressor, for cirkulationspumpe for rumopvarmning, for cirkulationspumpen til solfangeren. Endelig er solcelleproduktionen i kwh aflæst på Danfoss Inverteren (via e-mail).

Beregnede værdier - Følgende værdier er beregnet daglig (og gemt i et Excel regneark) ud fra de aflæste tal for perioden 01-01-2013 til 31-12-2013:
 • Solcelleproduktion i kwh
 • Købte og solgte kwh fra SEAS-NVE
 • Drifttimer for varmepumpe
 • Gennemsnitligt el-forbrug per dag for hele ejendommen
For hele 2013 ser forbruget ud som følger:
 • Årligt el-forbrug = 3.450 kwh
 • Solcelleproduktion i alt = 6.824 kwh
 • Købt af SEAS-NVE = 8.434 kwh
 • Overskudsproduktion solgt til SEAS-NVE = 4.984 kwh
 • Total udgift for el og varme (eksklusiv brænde) = kr. 7.590


Figuren viser vores udgift til el per måned for 2013. De røde søjler viser vores samlede forbrug, de blå søjler viser køb / salg hos SEAS-NVE (røde værdier = køb og sorte værdier = salg), gule søjler viser solcelleproduktionen. Alle værdier er angivet i kr.

Det meget høje forbrug i januar, februar og marts skyldes dels den kolde vinter, men tillige, at vi en del af januar på grund af en defekt cirkulationspumpe til varmtvandsbeholderen måtte tilkoble det indbyggede varmelegeme.

I de koldeste måneder stod de fleste radiatorer på 2 mens resten var indstillet på 3. Det resulterede i en morgentemperatur i huset på ca. 17-18 grader. Efter optænding i brændeovnen lukkede alle termostatventilerne på nær to længst væk fra brændeovnen. I dag- og aftentimerne var rumtemperaturen i opholdsrummene ca. 24 grader
.


Til sammenligning brugte vi i 2012 5.400 kwh el og 900 liter olie til en samlet pris af ca. kr. 21.780. Det betyder, at vi har reduceret vores energiregning fra kr. 21.780 til kr. 7.590 eller i alt med kr. 14.190. Og det er jo ikke så ringe...

Udgiften til etablering af solceller og luft/vand varmepumpe, inklusiv håndværker-fradrag, beløb sig til kr. 130.000 for solcellerne plus kr. 154.000 for varmepumpen, i alt kr. 284.000.

Havde vi i stedet for sat pengene i banken, svarer besparelsen til en forrentning på ca. 5%. Løseligt anslået er tilbagebetalingstiden for solcelleanlægget ca. 9 år, mens tilbagebetalingstiden for varmepumpen er omkring 15 år.

Med til historien hører, at vores solcelleproduktion afregnes efter den "gamle" ordning, hvor det er muligt at "gemme" sommerens overskudsproduktion hos SEAS-NVE og igen hente den, når solcellerne (om natten og hele vinteren) ikke dækker forbruget.Avanceret fejlfinding i luft / vand varmepumpe

Den følgende historie er god at få forstand af, når det gælder lokalisering af fejl i forholdsvis komplicerede anlæg. Læs i den forbindelse også om min erfaring med Nordfalster Elservice ApS sidst i afsnittet.

Efter installation af luft / vand varmepumpen fra DVI har jeg ført et ret detaljeret regnskab med forbrug og udgifter. I den forbindelse ville jeg gerne have monteret en såkaldt bi-måler, som registrerer forbruget specifikt for varmepumpen.

Opgaven var i sig selv ret banal: det eksisterende 5-leder kabel, som forsyner varmepumpen skulle have en bi-måler indsat inden kablet fortsatte til varmepumpen.

Palle Andreasen (Søgård Naturenergi) blev kontaktet og sørgede for en aftale med en elektriker, som kom i fredags (2. august 2013) for at montere bi-måleren. Ved et uheld blev den originale faserækkefølge ændret med det resultat, at Copeland scroll kompressoren kørte baglæns med en væmmelig lyd. Det blev hurtigt stoppet, to af faserne blev byttet, så faserækkefølgen igen var korrekt.

Desværre viste det sig derefter at være umuligt at starte kompressoren igen, selvom faserækkefølgen nu var korrekt. Det gav elektrikeren en slem forskrækkelse og undertegnede endnu flere grå hår i hovedet end der var i forvejen.

Palle blev kontaktet og kom i morges (den 7. august) og gennemførte en ret professionel fejlsøgning bistået - pr telefon - af en tekniker fra DVI. Det viste sig ved nærmere undersøgelse, at den ene af faserne var afbrudt i strømforsyningen til scrollkompressoren - hvilket medførte, at overstrømsrelæet som beskytter kompressoren slog fra.

Den afbrudte fase i varmepumpen havde i sig selv intet med bi-målermonteringen eller baglænskørslen af kompressoren at gøre. I følge den tekniske manual for Copeland scroll kompressoren kan den i øvrigt tåle op til 60 minutters baglænskørsel uden at levetiden reduceres, så de 20-30 sekunders baglænskørsel skulle ikke være et problem.

For at gøre en lang historie kort viste det sig, at der var en løs forbindelse i strømforsyningen til kompressoren - som havde været der allerede ved leveringen i januar, og som åbenbart havde mistet kontakten helt på grund af de få sekunders baglænskørsel.

Da den løse forbindelse blev strammet, så der igen var korrekt spænding på alle tre faser til pumpen, fungerede alt igen som det skulle.

Historien viser, at man skal være meget forsigtig, inden man slutter fra årsag til virkning. I dette tilfælde kunne den løse forbindelse have resulteret i at kompressoren ikke kunne starte på et hvilket som helst tidspunkt. At det skete i forbindelse med montering af bi-måleren var sådan set held i uheld, idet det resulterede i, at den løse forbindelse blev opdaget og repareret.

At de eneste konsekvenser af fejlen var en spoleret weekend for elektrikeren var jo billigt sluppet - fejlen kunne lige så vel have manifesteret sig en kold vinterdag med -20 grader udenfor...Når jeg nu alligevel er ved tasterne, kan jeg i øvrigt anbefale vores nye "grønne" energiforsyning, som består af 7.2 kW solceller, som i år formentlig producerer 7.000 kWh, plus 4 kvadratmeter solfanger, som ganske gratis forsyner os med varmt vand og gulvvarme i badeværelset hele sommeren, luft / vand varmepumpen som har erstattet det gamle oliefyr og som udnytter de kWh fra solcellerne, som vi ikke selv bruger til lys, komfur, mm. - samt vores elektroniske Hwam brændeovn, der klarer en god del af den daglige opvarmning og som på grund af 75 kg fedtsten i toppen holder huset lunt også om natten, når der ikke fyres.

Hvordan regnestykket kommer til at se ud, når året er gået, kan læseren se her på hjemmesiden til den tid.

Tilføjet den 14. august 2013:

Jeg har den 14. august 2013 modtaget en faktura fra
NORDFALSTER ELSERVICE ApS
AUT. EL-INSTALLATØR
Tlf. 54 85 14 06
Håndværkervænget 1
4873 Væggerløse

på kr 660,00 (incl. moms). På baggrund af ovenstående historie havde jeg egentlig ikke forventet at modtage en faktura fra firmaet.

Når en autoriseret elinstallatør ikke kan holde styr på faserækkefølgen ved noget så enkelt som montage af en bi-måler - og bytter to af faserne med det resultat, at den tre-fasede scroll komprossor kører baglæns med en usund lyd, synes jeg egentlig firmaet at havde været bedst tjent med at forbigå sagen i stilhed.

Da installatørens fumlerier - som beskrevet ovenfor - imidlertid afslørede en løs forbindelse i luft / vand varmepumpen, som intet havde at gøre med installatørens arbejde, har jeg besluttet alligevel at betale regningen. Kommende kunder er hermed advaret.
Det gamle oliefyr blev udskiftet med luft / vand varmepumpe

Vores gamle, støjende og uøkonomiske oliefyr er efter den del overvejelser erstattet med en luft / vand varmepumpe. Det viste sig, at solcellerne producerede en hel del mere strøm end vi kunne anvende i den daglige husholdning - selv efter anskaffelse af en strømslugende tørretumbler.

Frem for at levere overskudsstrømmen til SEAS-NVE til 60 øre per kilowattime, håber vi, at det er en bedre forretning, at bruge strømmen selv til opvarmning med en luft / vand varmepumpe.

Efter de sædvanlige studier af diverse pumper på nettet samt indhentning af tilbud fra forskellige VVS firmaer landede vi ved en varmepumpe fra Dansk Varmepumpe Industri (DVI).

Palle Søgaard Andreasen fra Søgaard Naturenergi gennemgik vores hus / varmesystem og leverede et meget detaljeret tilbud, som også inkluderede 4 kvadratmeter solfangere, der gerne skulle klare det meste af opvarmningen og produktion af varmt vand i sommertiden.

Om arbejdets udførelse
Om arbejdets udførelse af Søgård Naturenergi er at sige, det har virker lidt ukoncentreret. Hvad forklaringen er ved jeg naturligvis ikke; men det har været irriterende, at installationen tilsyneladende ikke var planlagt så den fulgte en fast tidsplan, men er skete i små bidder gennem næsten to måneder.

Besvarelse af mine e-mails var meget kortfattede og behandlede ofte ikke mine  konkrete spørgsmål. Jeg ved for eksempel først nu (14. januar) at min indbetaling af kr. 50.000 den 2. januar til Søgaard Naturenergi er korrekt modtaget.

Og så tog det hele 11 dage at rette en fejl på varmtvandcirkulationspumpen - med det resultat, at det varme vand blev opvarmet uden om luft/vand pumpen.

Om det færdige arbejde
Det færdige arbejde er derimod helt ok, og varmepumpeinstallationen fungerer i dag som den skal. Alle mine "forbedringsforslag" var der allerede tænkt på, herunder montering af udedelen med rustfri materialer, "lufttæt" tilslutning af kondensafløb fra udedelen til kloak, sikkerhedsstøtteben under vandbeholderen, pæn rørføring og -isolation, afspærringsventiler på strategiske steder, vandpåfyldning via fastmonteret slange osv. Og det er jo det vigtigste...

Se billeder fra arbejdet...

Vores nye Hwam 3660 brændeovn

Vores velfungerende Morsø brændeovn var vi meget glade for - lige indtil vi kikkede indenfor hos Aarslew-Jensen og hørte deres brændeovnsekspert Tom Larsens beskrivelse af den helt nye Hwam brændeovn, der netop (september 2012) havde haft præmiere på markedet.

Selve ovnen var meget stilfuld; men hvad der tiltalte mig, var, at den var elektronisk styret. Det betyder, at elektronikken selv - ved hjælp af en lambda sonde og en termoføler - styrer forbrændingen, så brændet udnyttes optimalt.

Konceptet er udviklet i samarbejde med DTU og Energistyrelsen

Vi har nu brugt vores Hwam 3660 i omkring to måneder og kan kun give brændeovnen vores varmeste anbefaling. Det er formentlig sandt, at der spares betragtelige mængder brænde ved at lade elektronikken styre lufttilførslen. Ydermere gør de ca. 75 kg fedtsten i toppen af ovnen, at huset om morgenen når vi står op, stadig er 20 - 22 grader varmt. - Hvad kan man forlange mere?

Problemer med Hwam
Det hører med til historien, at den første Hwam brændeovn, som blev leveret og opsat af Aarslew-Jensen den 23. oktober 2012 kun fungerede i nogle få dage, hvorefter styringen af ovnen brød sammen med besked om, at ovnen ikke måtte anvendes. I tilgift opdagede vi, at den nederste låge var monteret forkert og hang skævt.

Det blev starten på en måneds diskussion, skriverier og telefonsamtaler med Tom Larsen fra Aarslew-Jensen samt med forskellige personer hos Hwam. Først da jeg havde talt med meget store bogstaver med de ansvarlige i Hwams direktion løste problemet sig. Jeg venter i øvrigt stadig på svar på mit brev af 20. november 2012 fra d' herrer Stefan Hwam Petersen og Ib René Terkildsen fra Hwams ledelse:

Kære Stefan Hwam Petersen og Ib René Terkildsen,

Vi anskaffede den 23. oktober [2012] en Hwam 3660 brændeovn, blandt andet efter at have læst beskrivelsen af ihs styringen i ingeniøren i forbindelse med indstillingen af konceptet til produktprisen i kategorien innovationsprisen 2012 (http://ing.dk/artikel/132925-smart-autopilot-til-braendeovn-indstillet-til-produktprisen).

Ovnen blev leveret og monteret af Aarslew-Jensen A/S Nykøbing F. Det blev begyndelsen til en endeløs række af besværligheder.

Styringen holdt op med at fungere efter nogle få dage med "besked" fra remotekontrollen om, at ovnen ikke måtte anvendes. Ved mit eget nærmere eftersyn af ovnen viste sig at ovnen var forkert monteret/samlet af montøren samt at den nederste låge på ovnen var forkert påsvejset og hang skævt (se vedhæftede pdf fil). Det havde dog ikke nogen indflydelse på styringen.

Problemerne blev beskrevet for Tom Larsen hos Aarslew-Jensen, som efter at have set mine fotos og beskrivelse bekræftede, at lågen hang skævt og at fejlen ikke kunne udbedres hos os, men nødvendiggjorde udskiftning af hele ovnen.

Jeg har siden begyndelsen af november været i kontakt med Kim Brigon og Mads M. Rasmussen hos Hwam, som desværre kommunikerer meget dårligt. Kim Brigon lovede i en telefonsamtale, at ovnen straks ville blive udskiftet af Hwams egen montør.

Da jeg efter nogle dage forhørte mig hos Mads M. Rasmussen vidste han beklageligvis intet om aftalen og havde, så vidt jeg kunne forstå, ikke set den vedhæftede pdf fil med min beskrivelse af lågeproblemet. I telefonen i dag (20. november) fortalte Mads M. Rasmussen, at han ikke kunne oplyse, hvornår ovnen var færdigproduceret og kunne leveres til Aarslew-Jensen. Han oplyste endvidere, at ovnen ville blive monteret af Aarslew-Jensens montør, som i parentes bemærket samlede den første ovn forkert.

For os er problemerne specielt besværlige, idet vi havde planlagt at udskifte vores oliefyr med en luft/vand varmepumpe i slutningen af oktober. Da vi naturligvis ikke kan bo i et uopvarmet hus, har vi været nødt til at bede firmaet, som skal opsætte varmepumpen, om at vente med nedtagningen af oliefyret indtil vi ved, hvornår brændeovnen fra Hwam er udskiftet. Vi har af varmepumpefirmaet (Søgaard Naturenergi) fået besked om, at deres arbejde skal i gang inden uge 49. Derefter har firmaet andre opgaver.

Imens vi venter på ovnen fra Hwam, kører jeg i fast rutefart til OK tanken efter fyringsolie i 30 liter dunke. Det ovenfor beskrevne forløb skyldes for mig at se:
 1. En undskyldelig fejl i ihs styringen, som - så vidt jeg er orienteret - er rettet
 2. En meget dårlig intern kommunikation hos Hwam mellem salg (Kim Brigon) og leverandørkontaktperson (Mads M. Rasmussen)
 3. En sløset kvalitetskontrol, som ikke opdager den skæve låge.
 4. En lige så sløset person i produktionen, som ikke svejsede hængslet korrekt.
 5. Dårlig kommunikation til forhandler (Tom Larsen hos Aarslew-Jensen), som ikke holdes orienteret om sagens gang.
 6. Manglende uddannelse af den person, som monterer ovnen hos kunden. På trods af den meget detaljeret beskrivelse i brugervejledningen (23.11.2011 / 97-9646) er fedtstenene i ovnen ikke anbragt korrekt (monteret forfra uden at toppladen var afmonteret og måtte derfor have et hjørne af en af stenene slebet af for få den på plads). Røgledepladen hænger kun på to af de tre kroge.
Det er normalt ikke nødvendigt at involvere ledelsen i løsning af banale problemer af den karakter, som jeg har beskrevet ovenfor. Men jeg er ved at løbe tør for ideer for hvordan - og ikke mindst hvornår - vi kan regne med at kunne anvende vores nye Hwam 3660 brændeovn.

Jeg håber derfor, at I vil kikke på sagen og dels løse mit problem, dels måske/forhåbentlig anvende historien til at kikke på de problemer den afslører i jeres virksomhed, så andre kunder ikke kommer i samme situation som vi.

Venlig hilsen

Søren W. Rasmussen
dr. scient.


Jeg har gengivet hele mit brev til Hwams ledelse fra den 20. november 2012 så andre, der kommer ud for de samme problemer med Hwam ovne, måske kan hente inspiration.

Trods en rykker den 8. januar 2013 for en kommentar fra Hwam har jeg endnu intet hørt fra dem. Skulle der komme et svar, vil jeg lægge det i forlængelse af min eget brev her på hjemmesiden.


Kloakering

Vi er endelig blevet tilsluttet offentlig kloak. Se billeder fra kloakeringen af området og fra tilslutningen af vores ejendom til den offentlige kloak.

Arbejdet med tilslutningen af vores hus blev udført af murer- og kloakmester Emil Andersen. Vi gravede selv de eksisterende kloakledninger fri og lukkede hullerne bagefter. Emils arbejde var ok - og til en særdeles rimelig pris. Læs mere om arbejdet og om Emil Andersen på Anmeld Håndværker.

Gode råd: Når du selv skal vælge kloakmester så undersøg firmaet i CVR registeret, på Anmeld Håndværker og undersøg om firmaet er tilsluttet Byg Garanti.Efterskrift: Det er endnu ikke lykkedes at formå Guldborgsund kommune til at opdatere BBR oplysningerne efter kloaktilslutningen. Om det skyldes at færdig-meldingen endnu ikke er godkendt, eller almindelig langsommelighed, er jeg ikke klar over.

Efter at have set hvordan naboejendommens tilslutning blev udført, er jeg knapt så imponeret over Emil Andersens arbejde. Blandt andet fik jeg at vide, at det i dag ikke er tilladt at save PVC kloakrør over. Overskæring og afgratning af indersiden skal udføres med specialværktøj og ikke med en gammel håndsav og en lommekniv/fil.

Egentlig skulle autorisationen være tidsbegrænset, således at kloakmesteren altid var opdateret om de gældende regler.Solceller

Sidste nyt 13. maj 2013: I dag har solcellerne fungeret i et år og har produceret 7.200 KWh svarende til kr. 15.800. Det betyder, at den investerede kapital er forrentet med 12.2% efter skat eller med næsten 20% før skat. Og det er jo ikke så ringe - og betyder, at anlægget er betalt om 7 år...

Sidste nyt 18. december 2014: I hele året 2014 har solcellerne produceret 6.807 KWh. til en værdi af kr. 15.000. Det er altså stadig en meget god forretning, at have solceller på taget. Især når man nåede, at komme under den gamle, meget favorable afregningsordning. Der er ganske vist lagt et bidrag på ca. kr. 1.000 på regningen fra Seas-Nve, til dækning "transport" af el. Men selv med den er det meget fordelagtigt.

Ikke mindst fordi vi i vinteren 2013 fik en luft / vand varmepumpe installeret, som har fungeret i hele 2014 og som har aftaget den el vi ikke selv kunne bruge i husholdningen. Vi ender sandsynligvis med en samlet elregning på nogle få hundrede kroner, der dækker normalt el-forbrug, varme i badeværelset samt det varme vand. Resten af opvarmningen klarer den elektronisk styrede Hwam brændeov med 10-15 rummeter brænde.


Vi har besluttet at få et solcelleanlæg på vores tag. Se billeder fra installationen. Solceller producerer el og kan på et sydvendt tag med en hældning på ca. 40 grader levere husstandens samlede elforbrug (dog ikke hvis man har elvarme).

Markedet for solcelleanlæg er helt uoverskueligt med mange firmaer, der sandsynligvis hverken har erfaring, økonomisk rygstød eller faglig indsigt til at installere solceller.

Vi valgte Radsted Maskinbyg ApS til vores anlæg. De ved hvad de har med at gøre, når det gælder den tekniske del af anlægget (Rune Christiansen er autoriseret el-installatør)  og har kompetente og dygtige medarbejdere til at klare selve monteringen af solpanelerne på taget.

Gode råd: Når du selv skal vælge leverandør så undersøg firmaet i CVR registeret og undersøg om firmaet er tilsluttet KSO-Ordningen (se: liste over tilsluttede firmaer).

Og gå langt uden om firmaer, der har meget lang leveringstid og som forlanger forudbetaling inden arbejdet påbegyndes.