case stories fra Sønderskovhjemmet...

Et liv der var engang...


Den 12. september 1961 kom jeg til verden på Fejø, som den fjerde. 2 piger og en dreng kom før mig. Desværre fik min mor konstateret kræft i forbindelse med min fødsel, og døde 2 år senere. I starten tog min faster over og arbejdede som husbestyrinde, det fungerede ikke så godt med mine ældre søskende, på grund af hendes meget indre missionske indgang til tilværelsen, så det varede ikke længe. Derefter tog min søster over og fungerede som en ”mor” for mig, under min tidlige barndom.

I 1968 skulle jeg starte i 1. klasse på Fejø skole. Børnehave-klassen startede samme år, så det blev jeg snydt for.

Min klasselærer Lisbeth var nyuddannet fra Vordingborg seminarium, en ung kvinde der et halvt år efter blev min stedmor.

Hun og min far har 2 børn, en pige og en dreng. Der i dag er velfungerende.

Skolen havde fra 1-7 klasse. Vi var ca. 10 i klassen, det svingede lidt efter som nogen flyttede og andre kom til, kun 3-4 piger så der var rift om dem, da vi kom i den alder.

1975 sluttede 7. klasse så skulle vi på den anden side, Ravnsborgskolen i Horslunde. Vi var 2 fra Fejø der skulle gå i 3. real c. hans far ejede kroen, det var ingen ulempe, på et tidspunkt havde vi knægte vores eget diskotek, godt nok på den anden kro, der gik jeg også i klasse med nogen der var i familie med nogen. Der var aldrig problemer med våde vare – piger og des lige.

Omkring 1976 begyndte jeg at komme sammen med hende jeg senere blev gift med, det var ikke en fra klassen, hun gik 2 klasser under mig – det faldt ikke i god jord alle steder – men det gik. Det startede en dag vi var nede ved Vester og bade, bl.a. sammen med Morten et pleje barn hos familien Larsen der boede ude i Sletteren, vi besluttede så, at cykle derud – jeg ville have fat i en pige – og der var hun så og så så yndig ud i campingvognen, jeg fik sat mig ved siden af placeret hånden strategisk – så holdt vi i hånden og kyssede et laaangt kys. Det var starten på et længere varende forhold. Ca. 25 år.

1978 flytter jeg på kostskole, lektier havde aldrig haft min store interesse, så gymnasiet var udelukket, derfor startede jeg på Mommark Handelskostskole på Als.

Det var et forrygende år for sådan en ung mand ca. 60 % var piger – der var ikke langt til Sønderborg med spritbådende. Hver 14 dag kom der nye kursister - der skete noget.

Af en eller anden grund har jeg haft det rimeligt let med det andet køn, og selv om det var et dobbeltværelse så jeg ikke meget til min værelses-kammerat da han kom sammen med en pige der havde enkeltværelse.

Efter Mommark startede jeg på Hhx. i Sønderborg, min senere kone kom til Mommark – så vi var tæt på hinanden – det afholdt mig da ikke for en til kæreste - der også havde en anden – men vi boede på samme kollegium.

På kollegiet var der fælles toilet/bad og fælles køkken, jeg lavede mad sammen med min nabo – vi skiftedes, det var lidt snyd for hans mor lavede mad til ham der bare skulle varmes, mens jeg skulle lave det hele fra bunden.

Efter det første år på Hhx. flyttede jeg til Næstved i en lejlighed sammen med min tidligere værelseskammerat fra Mommark samt hans kæreste og min – det gik ikke, så vi blev bedt om at flytte, det var så heldigt at min storebror boede i et kollektiv på ny Lellinge hovedgård, hvor der også var plads til mig. Min senere kone lejede et værelse privat i Næstved og kom i lære som butiksslagter.

Jeg fik afsluttet min Hhx. i Næstved – hvad så? Resultatet var ikke flatterende så mulighederne var begrænsede, det lykkedes dog at komme ind på Vordingborg seminarium. Jeg fik lidt hjælp.

engang skulle man vælge 2 liniefag, Jeg valgte geografi af interesse og idræt for det gjorde alle de andre det sved senere, jeg var til eksamen tre gange, først i gruppe så 2 og så alene (jeg fik 7 – men 9 i geografi) – samtidig havde jeg forskellige vikar job.

Sammen med min senere kone købte vi en lejlighed i Næstved, et gammelt bageri der var renoveret og lavet til 8 2-værelses lejligheder. Vi var alle unge og var fælles om de udendørs arealer.

Det var ikke let at få arbejde som lærer i Næstved – men jeg fik et job som fast vikar på Antvorskov skole i Slagelse. De første måneder med fast skema, fysik/kemi og matematik.

Det var så heldigt at de til næste skoleår skulle bruge en lærer til fysik/kemi og matematik på Kirke Stillinge skole, jeg blev spurgt om det var noget for mig – hvis de gav mig et årskursus i F/K – Det var Det. Samtidig havde de en gammel lærerbolig vi kunne købe for en rimelig pris, den havde tidligere været brugt til undervisning, så der var meget istandsættelse – så vi levede i et byggerod medens min kæreste var gravid med vores første barn – det gik, og han blev født 14-3-1988 på Slagelse sygehus, huset var stadig noget rod.

Barnet skulle døbes – jeg har altid været rationel – så vi kunne lige så godt blive gift i samme ombæring, bryllup om lørdagen barnedåb om søndagen. Familien var kun inviteret til barnedåb – de havde dog lugtet lunten så mange mødte op fredag og lørdag.

Min far og Lisbeth ville gerne flytte fra Fejø, og derfor sælge deres ejendom på ca. 10 ha. Den kostede en del så hverken min bror eller jeg havde råd til at købe den alene, så vi købte den i fællesskab samt nabohuset hvor vi boede. Det var et nedlagt landbrug og bygningerne var fra 1880. Der var påbegyndt en istandsættelse, som vi forsatte hvilket blandt andet indebar at der i en periode var bad og toilet i gården.

Samtidig var den eneste varmekilede i stue og køkken en brændeovn. I forbindelsen med istandsættelsen købte vi min bror ud, så det var vores vi satte i stand.

Da vi flyttede fra Kirke Stillinge til Fejø skulle jeg af gode grunde have nyt arbejde, der har ikke altid været lærermangel – men da der er forholdsvis mange kvinder der er folkeskolelærere, og mine hovedfag var ”mandefag” naturfagene havde jeg ikke de store problemer med det, og blev ansat på Rødby Byskole som fast vikar. Den første periode havde jeg fast skema for en langtidssyg kollega, med hovedvægt på fysik og matematik. Da han så kom tilbage gik jeg ind og blev fast vikar resten af skoleåret.

Næste skoleår ønskede man at starte et 10.klasses projekt i Rødby kommune, hvor man ville give et fornuftigt alternativ til efterskoler o. lign.

Vi var 4 lærere fast tilknyttet projektet; 3 mænd og en kvinde, jeg skulle stå for fysik/kemi og udvidet matematik.

De fysiske rammer var gode da man flyttede det fra skolerne, til Digecentret hvor vi var helt os selv og satte vores egen dagsorden, i tæt samarbejde med eleverne, dog inden for lovens rammer.

Alle skulle have dansk og matematik, så kunne man vælge de resterende boglige fag til, eller vælge at arbejde med forskellige projekter – så vidt muligt efter eget valg.

Projektet var godt eleverne var glade for det, der var et godt undervisnings – team, vi havde stort set samme grundholdning. Vi var på en udlandsrejse hvert år i slutningen af skoleåret (gulerod), og en kortere lejrskole i starten, for at ryste dem sammen.

På et tidspunkt valgte jeg at gå tilbage til Rødby Byskole (misundelse), det var samtidig med der var begyndende problemer på hjemmefronten, jeg var stort set aldrig hjemme – mange møder.

Desuden var jeg fodboldtræner for 2 ungdomshold og et damehold, det kostede mange aftner, samt hver weekend året rundt. Det stilede store krav især til min kone, da jeg ikke er så god til at uddelegere arbejdet tøjvask osv.

I 1995 blev der en stilling ledig på Fejø skole, som jeg søgte og fik, vores datter var 4 år. Jeg underviste i matematik, N/T, idræt og engelsk. Vi var ca. 2 lærere og en inspektør, skolen gik på et tidspunkt kun til tredje klasse, senere til femte, hvor jeg bl.a. havde engelsk med 3 elever.

Da vi boede på en ø, og mange forældre havde arbejde på fastlandet, betød det at de skulle aflevere deres børn i dagplejen ca. 6.30 (min kone var dagplejer) – og de sidste blev først hentet ca. 17.30.

Underetagen i huset bestod af køkken og stue i et, så der måtte jeg ikke ryge, det skulle foregå på loftet, hvor der var 2 værelser og en lille gang, men ingen rigtig varme.

Så kunne jeg køre en tur, desværre indbefattede det også indtagelse af en del øl, til sidst alt for mange, så når hun havde fri var jeg også træt, og sikkert dum, det holder ikke, men det var kørt fast.

Den næste periode erindrer jeg intet om – stort set ikke før de fik liv i mig her med hjælp fra min familie.

Først var jeg dog indlagt på Tårup behandlingscenter, det var ikke lige mig, så jeg stak af og tog hjem. Men de havde underrettet min familie så jeg kom hjem til et tomt hus, jeg drak nogle øl/vin lagde mig til at sove, og næste dag kom min familie og kørte mig tilbage – det var den udflugt -.

Så blev jeg tiden ud, opførte mig ordentligt og det var det.

Det hjalp ikke for da jeg kom hjem startede jeg forfra, min kone flyttede med børnene.

Jeg hentede øl og vin hos købmanden om formiddagen, medens jeg stadig var rimelig ædru. Det gik min tid med – det kan man ikke holde til så til sidst blev jeg indlagt på Maribo sygehus, der var jeg til der var kommet så meget fornuft tilbage, at de turde binde an med mig her på Sønderskovhjemmet.

Jeg ankom i rullestol, har gået til genoptræning, og kan nu gå lidt ved egen hjælp. I starten kunne jeg slet ikke holde balancen, det går godt, men jeg kan ikke strække venstre ben, men dog humpe rundt.

I går var jeg i parken og se fodbold sammen med min søn og en kammerat, uden hjælpemidler, så det går, men bliver det normalt ? Se det må tiden vise, men det kræver…