fremstilling af pileflet...

produktion af Pileflet


Jobindhold

Kompetence

Formål


Udover den kommercielle side af produktionen af artikler fremstillet af pil udgør denne side af Sønderskovhjemmets aktiviteter et vigtigt element i vore bestræbelser på at bibringe beboerne praktiske og menneskelige færdigheder, der gerne skulle afsluttes med et regulært job og egen bolig.

Der er i det øvrige samfund en stigende opmærksomhed på bæredygtig produktion. Og her er dyrkning af pil til for eksempel pileflettede havehegn et fremragende alternativ til de normale trykimprægnerede trælamelhegn.

Ved at deltage i denne produktion fra stikling af pilekviste til fletning af hegnselementer, blomsterstativer, etc. forsøger vi at øge beboernes miljøbevidsthed samtidig med, at de erhverver færdigheder i håndtering af pil, som et naturmateriale, der er velegnet til en lang række formål.

Vi håber naturligvis, at det omgivende samfund vil tage godt imod vore 'uddannede' pileflettere, så endemålet: et "rigtigt" job i egen bolig på et tidspunkt kan opfyldes.