landbrugsproduktion...

Landbrugsarbejde


Jobindhold

Kompetencer

Formål


Formålet med dette aktiveringstilbud er at give beboerne en fornemmelse og forståelse for forskellige former for landbrugsproduktion. Tilbuddet omfatter alle faser af det almindelige landbrug såsom pløjning, såning, høst samt gødning og sprøjtning.

Det er målet med denne aktivitet, at sætte beboerne i stand til at arbejde i den kommercielle landbrugsproduktion. De vil naturlig vis ikke kunne opnå færdigheder, der berettiger dem til erhvervelse af "grønt kort", men vil dog kunne udfylde en plads som landbrugsmedhjælper.
 

Også for dette aktiveringstilbud er det vigtigt at udvikle / stimulere beboerens selvtillid og ansvarsfølelse, begge dele vigtige parametre ved en fremtidig ansættelse i en ordinær stilling.