køkkenarbejde...

arbejde i storKøkken


Jobindhold

Kompetence

Formål


Formålet med køkkentilbudet er - udover at sikre at vi alle får mad på bordet hver dag - at give beboerne færdigheder, der gør dem til kvalificerede medarbejdere i store og mindre køkkener. Der er for tiden stor efterspørgsel efter medarbejdere, med erfaring i køkkenarbejde, både når det gælder madlavning til store selskaber, og når opgaven er borddækning og efterfølgende afrydning.

En anden vigtig del af dette aktiveringstilbud er erhvervelse af indsigt i køkkenhygiejne og korrekt og forsvarlig håndtering af madvarer.

Sønderskovhjemmet nyder godt af et meget kompetent professionelt køkkenpersonale, hvilket giver beboerne meget gode muligheder for at lære denne type arbejde at kende og  derigennem at erhverve viden og erfaring, der som endemål har at sætte dem i stand til at skabe sig en 'normal' tilværelse udenfor Sønderskovhjemmet.