gartnerarbejde...

gartnerarbejde


Jobindhold

Kompetencer

Formål


Med den voksende velstand, specielt blandt husejere er haver kommet i fokus. Dette aktiveringstilbud sigter mod at bibringe beboerne viden og færdigheder, der sætter dem i stand til at fungere som medhjælp ved haveanlæg og -pasning. Sønderskovhjemmet dyrker en lang række af sine grøntsager selv, hvorfor driften af nyttehaven har den dobbelte funktion: dels at give beboere lejlighed til at producere sunde - økologiske - grøntsager, dels at bidrage til driften af Sønderskovhjemmet ved at forsyne vores køkken med friske grøntsager en stor del af året.

Den mere gartnerorienterede del af vedligeholdelsesarbejdet består i anlæg og pasning af udenomsarealer; vor prydhave med havebassin samt den parklignende have.

Igen er endemålet for vore bestræbelser, at forsøge at motivere beboerne til at arbejde selvstædigt og ansvarligt samt at bibringe dem viden og færdigheder, der forhåbentlig sætter dem i stand til om kortere eller længere tid, at bestride et arbejde som gartnermedhjælp på det 'normale' arbejdsmarked.