produktion af pejsebrænde...

produktion af brænde


Jobindhold

Kompetencer

Formål


Formålet med brændeproduktion er at optræne beboernes praktiske færdigheder. Specielt omgang med de for brændeproduktionen anvendte værktøjer. Brug af benzinkædesav og hydraulisk brændekløver kræver omtanke og opmærksomhed på de sikkerhedsmæssige forhold.

Aktiveringstilbudet omfatter tillige almindelig vedligeholdelse af de anvendte værktøjer samt organisering af produktionen og bibringer således beboerne færdigheder, der også kan anvendes udenfor Sønderskovhjemmet.

Som for de øvrige aktiveringstilbud er det langsigtede mål ved det praktiske arbejde og det dermed forbundne ansvar, at give beboerne dels praktiske færdigheder dels den nødvendige selvtillid, der sætter dem i stand til at bestride jobs på normale vilkår uden for Sønderskovhjemmet.