andagt ved sommerfesten 2005...

Andagt ved sven aage nielsen 2005


Andagt på Sønderskovhjemmet i Toreby sogn.

Af sognepræst Svend Aage Nielsen, Toreby ved sommerfesten den 12. juni 2005.

Tak til Kirsten og Flemming Jantzen, at jeg er blevet betroet denne indledning og andagt. Tak også for årsskriftet, der har sat ”trivsel” på dagsordenen. Det er et meget vigtigt emne, for vor trivsel er truet på så mange måder. Så jeg håber, dette kan blive en trivselsandagt.

Efter 39 år i sognet er det en glæde stadig at kunne blive brugt her og at få lov at vælge de to første salmer. Den første ” Til himlene rækker …” var en kernesalme for fru Bodil Neergaard, der stiftede hjemmet. Den anden ”Kærlighed fra Gud…” er citeret her i sognet. Begge har de melodi af J. P. E. Hartmann, der i år – den 14. maj - har rundet sin 200 års fødselsdag. Han var både farfar og fadder til Bodil Neergaard. Hans 200 års fødselsdag er kommet i skyggen af H. C. Andersens 200 års fødselsdag.

Måske kvitterede Bodil Neergaard for sin glæde over ham - ved at stifte hjemmet på hans fødselsdag i 1918. ”Min glædesdag” kaldte hun den. 20 år efter blev den dato også min fødselsdag. Det er en grund til liv og vækst for mit fællesskab med Sønderskovhjemmet. Vi har fejret fødselsdage sammen. En anden grund er, at som I har fået som stifter: En Bodil, har jeg også fået: En Bodil. Vi er dog overgået af dagens taler, skuespiller Lone Hertz, der har fået en Bodil, tre gange.

Men bibelordet for andagten her skal være sætningen, som hjemmets første beboer – en italiensk stenhugger – huggede ind i granit på trappen til hovedbygningen. Fra profeten Amos’ bog som Guds påmindelse til sit folk, Israel:

BERED DIG TIL AT MØDE DIN GUD

”Det er til syvende og sidst det, det kommer an på for os alle.” Sådan skrev Anna og Johs. Andersen i Kirkenyt, Toreby sogn i 1993 - ved 75-årsfejringen. Det er det. Og det er et ord, der virkeligt kommer an. For det er vor kristne tro, at Gud møder vi i Jesus. Og Jesus slår fast, at hvad I har gjort mod disse mine mindste eller forsømt at gøre mod dem, har I gjort imod mig. Herefter skal vi berede os til at møde Gud i vor næste, det er i vort medmenneske. Som vi elsker os selv, skal vi elske vor næste.

Der er en herlig beretning fra livet her på Sønderskovhjemmet. Den, da fruen på Fuglsang, Bodil Neergaard ville besøge hjemmet, og en af mændene slog armene ud mod hende og sang adventssalmen: Hvorledes skal jeg møde og favne dig min skat…

Det berettes, at hun tog det pænt. Min tro herom er, at det varmede hende helt ind i hendes inderste. Fordi vi alle er skabt i og til kærligheden. Til sin 90 års fødselsdagsfest betroede hun da også de forsamlede, at hun havde en svaghed for mændene hér - mændene på livets landevej…
Bered dig til at møde din Gud i din næste. Det er budskabet fra Hjemmets start til i dag. Et tilsvarende budskab blev sat i sognet på Aldershvile-bygningen i 1924 i Toreby over dens hoveddør mod øst, salmelinierne fra ”Kærlighed til Gud…”

Bliv I kærlighed, og du har Guds fred…

Jo mere jeg tænker på dem, og ser over på dem på vej til præstegården fra øst, jo mere synes jeg om denne hilsen, som det vort liv drejer sig om - i alle aldre. I Salmebog for Kirke og Hjem stod den som en af 20 åndelige sange. I den forrige, Den danske Salmebog blev den sat i rubrikken med 8 vielsessalmer, og for viede er den også en god salme. Nu står den i det største afsnit blandt 295 salmer om ”Troen på Gud Helligånd” i den ny salmebog. Helligånden nævnes ikke i den, men kærligheden fra Gud i Jesu navn er Helligånden….


- Budskaberne vi har her på Sønderhjemmet og på nu Omsorgs-centret i Toreby kan vi alle godt forstå. Bereder vi os på dem, og bliver vi i dem, har vi noget at give og modtage til og fra vore medmennesker i det daglige liv. Som Jesus vendte sin kærlighed til et nyt bud til os: ”I skal elske hverandre, ligesom jeg har elsket jer.”


- Så lad os bede med salmelinierne: ”Nu bede vi den Helligånd…”
”Du kærlighedens Ånd! indgyd, i Herrens samfund kærlighedens fryd, så vi glade vandre, Jesus mellem dine, elskende hverandre, som Gud elsker sine! Herre, hør vor bøn!” Amen
 

NB: Redigeret hertil af Svend Aage Nielsen i oktober 2006