NB! hjemmeside for perioden: sommer 2004 til 31. august 2013...
et forsorgshjem på Lolland for vanskeligt stillede mænd - i samarbejde med Kirkens Korshær...
VORE TILBUD
Aktiveringstilbud
  Landbrugsarbejde
  Produktion af pileflet
  Produktion af brænde
  Gartnerarbejde
  Rengøring og vask
  Arbejde i storkøkken

Misbrugsproblemer
  om Alkoholmisbrug
  om Stofmisbrug
  om Overvægt
  Administration af medicin

Psykiske problemer

Undervisning
  Almindelige folkeskolefag
  Madlavning for begyndere
  PC-anvendelse for begyndere
  Andre færdigheder

 

Særligt tilrettelagt beskæftigelse

Hvedehøsten i fuld gang, august 2005.
I Serviceloven gives der mulighed for, at Forsorgshjem kan tilbyde beskæftigelse, for derigennem at støtte beboerne til at få en struktureret tilværelse.

Det er vores erfaring, at det altid er godt for mennesket, at have noget at stå op til om morgenen, at der er brug for en.

Det er hensigten, at beskæftigelsen skal være meningsfuld og være med til at understøtte beboerens almenmenneskelige ressourcer og struktur på dagligdagen.

Det er vores hensigt, at beskæftigelsen på Sønderskovhjemmet, har en social og helhedsorienteret funktion. Vi er af den overbevisning, at beskæftigelsen er med til at undgå isolation, skabe netværk, opbygge selvtillid og dermed være med til at undgå misbrugsproblemer.

Sønderskovhjemmet tilbyder Særligt tilrettelagt beskæftigelse - som beskrevet i afsnit V i Vejledning om særlig støtte til voksne, (paragraf 131, kapitlerne 28 - 33) - i vores køkken, med rengøring eller på vores værksted.

Er du i beskæftigelse, får du arbejdsdusør, så det giver dig en mulighed for, at supplere din pension eller kontanthjælp.

De følgende links henviser til separate beskrivelser af de beskæftigelsestilbud som Sønderskovhjemmet i dag tilbyder:
 

Misbrug

Distorted railroad track.
Mange af beboere på Sønderskovhjemmet har en fortid som misbrugere og ikke så sjældent er det den egentlige baggrund for, at deres liv er gået skævt.

Det kan for eksempel være et altfor stort forbrug af alkohol, som har gjort dagligdagen uudholdelig og som har måske været årsag til, at familien er opløst og arbejdet mistet.

Vi har på disse sider beskrevet, hvordan vi kan hjælpe dig med igen at komme på ret køl.

Vi kan naturligvis ikke udrette mirakler, men vil gøre alt, hvad vi kan for at støtte dig i dine egne bestræbelser på igen at få kontrol over din tilværelse.
 

Alkoholmisbrug

Kirsten Jantzen, sygeplejerske.
Vi ved godt, at det er lettere sagt end gjort, at komme ud af et alkoholmisbrug. Men har du selv viljen til at forsøge, har vi mange års erfaring i at bistå dig i forsøget.

Det er en ufravigelig betingelse for dit ophold på Sønderskovhjemmet, at du er alkoholfri.

Dette forbud eksisterer af to grunde: dels for at hjælpe dig med at komme ud af dit eget misbrug, men i lige så høj grad af hensyn til hjemmets øvrige beboere, som har det samme problem.

Så vi forventer derfor, at du viser hensyn til de af dine medbeboere, som kæmper med at komme fri af deres alkoholmisbrug, og undlader at indtage alkohol mens du bor på Sønderskovhjemmet.

Ønsker du at starte en antabusbehandling mens bu bor på Sønderskovhjemmet, kan du få hjælp af Kirsten, som er sygeplejerske, samt af det øvrige personale til at huske dig på at tage pillen til tiden.
 

Stofmisbrug

Drug abuse.
Sønderskovhjemmet har ikke den nødvendige viden og erfaring så vi kan tilbyde en egentlig behandling af stofmisbrugere. Men er du fri af et tidligere stofmisbrug kan vi hjælpe og støtte dig, så du undgår, at falde tilbage i dit tidligere stofmisbrug.

Vi er gode til at lytte og råde. Og har du brug for professionel hjælp, kan vi sætte dig i forbindelse med personer og/eller institutioner, der har større erfaring end vi. Vi samarbejder gerne med misbrugscentre.

Vi kan dog ikke overtage ansvaret for dit liv. Det er dit eget.
 

Overvægt

Overvægt?? - eller bare godt i stand?
Overvægt er et af det moderne samfunds største sundhedsproblemer. Det skyldes ikke alene det besvær, som de mange ekstra kilo medfører, men den lange række sygdomme, der er overvægtens følgesvende.

Det siger sig selv, at overvægt belaster led og knogler, og på længere sigt medfører allehånde fysiske problemer i ryg og ben, der gør tilværelsen endnu mere besværlig, end den er i forvejen.

Overvægt er også en medvirkende årsag til livstruende belastninger af hjerte, kredsløb og stofskifte. Desværre ser man ofte en selvforstærkende effekt ved overvægt: "Ja, jeg ved godt, at jeg er lidt for godt i stand, men det kan jeg alligevel ikke gøre noget ved, så jeg kan lige så godt tage en portion mere".

Og ikke nok med at overvægt ofte er selvforstærkende, overvægten nedsætter også lysten og evnen til fysisk aktivitet, som igen nedsætter forbrændingen. En i sandhed ond cirkel, som er svær at bryde.

Overvægt et et problem, vi gør meget ud af at bearbejde på Sønderskovhjemmet. Vi forsøger at friste beboerne med sund mad, uden for mange kalorier, og vi opfordrer beboerne til at dyrke så meget motion, som de magter.
 

Hjælp til administration af medicin

Dagens piller...
Skal du tage piller, enten receptpligtig, ordineret af din læge eller for eksempel forskellige former for kosttilskud, der ikke er på recept kan du få hjælp til at tage de rigtige piller på det rigtige tidspunkt.

Det kan gøre det lidt lettere for dig, at huske at tage pillerne. Du skal blot aftale med vores sygeplejerske, Kirsten, hvordan det skal foregå.

Har du behov for at besøge din læge, arrangerer Sønderskovhjemmet fællestransport til læge en gang om ugen.
 

Psykiske problemer

Psykiske problemer.
Sønderskovhjemmet har ingen lægelig kompetence til at behandle psykiske problemer.

Vi har imidlertid mange års erfaring i omgangen med beboere, der lider af psykiske problemer. Erfaringen viser, at en rolig og tryg hverdag i mange tilfælde har en meget gavnlig indflydelse på personer med milde psykiske problemer.

Vi gør os stor umage for at behandle de, af vore beboere, der har ondt i sjælen ekstra hensynsfuldt med respekt for deres forskellige "særheder", og oplever ikke så sjældent, at det har en meget gavnlig virkning på beboeren.

Ved svære psykiske lidelser kan vi desværre ikke påtage os ansvaret for beboeres, men må henvise vedkommende til professionelle behandlere.
 

Undervisning, oplæring og færdigheder

Hvordan monstro man får fældet sådan en kammerat?
Sønderskovhjemmets egentlige formål er, at hjælpe vore beborere tilbage til et "normalt" liv med egen egen bolig og et rigtigt arbejde, der kan sikre at beboeren efter opholdet hos os "kan klare sig selv".

Det er vigtigt her at erkende, at de personer, der vælger et ophold på Sønderskovhjemmet ankommer med meget forskellige forudsætninger. Mange har en faglig uddannelse, der af forskellige grunde er "sandet til", men som, når andre problemer er under kontrol, er i stand til at bestride et "rigtigt" arbejde, hvis uddannelsen blot opdateres en smule.

Andre har slet ingen uddannelse, har måske forladt skolen tidligt, uden at have opnået boglige forudsætninger for at bestride, selv et enkelt arbejde på dagens arbejdsmarked.

For mange af vore beboere kan vi tilbyde oplæring/genoptræning i de fag, der er omfattet af vore beskæftigelsestilbud. Og i de tilfælde, hvor vi ikke på Sønderskovhjemmet har ansatte, med relevante uddannelser/færdigheder, kan vi hjælpe med at etablere kontakt til personer og/eller undervisningsinstitutioner, der kan sørge for den fornødne efteruddannelse.
 

Folkeskolefag

Tilbage på skolebænken.
Mangler du elementære færdigheder i almindelige skolefag såsom dansk, matematik og sprog, kan vi hjælpe dig med at finde undervisningsmuligheder, så du kan få indhentet det forsømte. Vi har kontakt til forskellige personer, der før har hjulpet i en snæver vending med kortere undervisningsforløb.

Drejer det sig om egentlig skolegang, for eksempel for at tage 9. eller 10. klasse, vil vi hjælpe dig med at finde brugbare løsninger, der kan forenes med dit ophold på Sønderskovhjemmet.
 

Madlavning, kost og sundhed

Chefkokken i arbejde.
Det er ikke alle, der har lært at lave mad inden de flyttede ind på Sønderskovhjemmet. Når tiden nærmer sig hvor du ønsker at flytte i din egen lejlighed, er det selvfølgelig nødvendigt med et vist kendskab til almindelig madlavning. Og ikke mindst til hvad, der kræves for at leve et sundt liv, med en lødig kost. Slik og chips er nu engang ikke egnet til de daglige måltider.

Vi håber, at du under dit ophold på Sønderskovhjemmet har lært lidt om sund kost og måske også om, hvordan den tilberedes. Hvis du vil lære mere vil vi anbefale, at du beder om en job i vores køkken. Dér huserer to meget dygtige personer, der ved alt, hvad der er værd at vide om madlavning, - og om sund kost.
 

Almindelig brug af PC

En almindelig pc-bruger.
Det er svært i dag, at klare sig uden et vist kendskab til computere. Det offentlige anvender i stigende grad internetløsninger til kommunikation med borgerne, hvad enten det gælder diverse oplysninger eller om indberetning af vand- og elforbrug.

De fleste yngre mennesker har i dag som regel en vis computererfaring; men er man lidt oppe i årene, er det ikke sikkert, at computere er det, man ved mest om.

Vi har tidlige lavet en kursus i almindelig betjening af computere for personalet og kan uden problemer gentage kurset for interesserede beboere, hvis der er behov for det.

Det er trådløst netværk overalt på hjemmet, ligesom der er computere til rådighed for beboere. Det er også muligt at få hjælp, hvis det kniber med computerfærdighederne.
 

Andre færdigheder

Albert Einstein, grundlæggeren af den specielle- og den almene relativitetsteori.
Hvis det du mangler i uddannelse eller færdigheder ikke er nævnt her, så spørg! Det er en helt sikker metode til at blive klogere; men afhænger selvfølgelig af, hvem du spørger...).

Sønderskovhjemmets personale er altid villige til at hjælpe dig - efter bedste evne.

Men vi er jo ikke tankelæsere, så det er op til dig selv, at tage initiativet.
Denne side blev sidst opdateret den 8. juli 2012  -  Webmaster: S.W. Rasmussen