NB! hjemmeside for perioden: sommer 2004 til 31. august 2013...
et forsorgshjem på Lolland for vanskeligt stillede mænd - i samarbejde med Kirkens Korshær...
FOR BEBOERE
Når du ankommer

Fritidsaktiviteter

Beboerrådet

SAND
 

Når du ankommer til Sønderskovhjemmet...

Værelse med standard møblement. Du er selvfølgelig velkommen til at sætte dit eget præg på værelset.

Du kan her læse lidt om hvad Sønderskovhjemmer er og hvad vi står for. Oplysningerne er mest om praktiske ting, som det er godt at vide lidt om. Andre steder på hjemmesiden kan du læse meget mere.

Det vigtigste af det hele er i midlertid, at du - hvis du flytter ind på Sønderskovhjemmet -  får et hjem...

Værelserne

Ved indskrivning på Sønderskovhjemmet tildeles du et værelse, der er møbleret nogenlunde som på billedet. Langt de fleste værelser har i dag også et tv stående. Der er trådløs internetforbindelse på alle værelserne.

 

Hvad koster opholdet?

Prisen for opholdet er kr. 158 pr. døgn (for beboere under 25 år er den kr. 103 pr. døgn).

Der er mulighed for at fravælge måltiderne, hvis man ikke er hjemme på Sønderskovhjemmet. Det betyder, at hvis du ved, at du en dag er væk fra hjemmet på arbejde, familiebesøg, ferie eller andet og du ikke ønsker madpakke eller mad sat til side, så kan du fravælge et måltid. (morgenmad: 15 kr, middagsmad 36 kr og aftensmad 24 kr).

Fravalg af måltider skal ske senest dagen før kl. 10, ved at du henvender dig til køkkenpersonalet og giver dem besked om, at du ikke er til måltidet.

Vi opgør de fravalgte måltider d. 20. i måneden og beløbet fratrækkes din opholdsbetaling den sidste i måneden. Du kan altså ikke fravælge et måltid og så forvente, at du får pengene i hånden, men de bliver først refunderet, når du betaler for måneden.

Opholdet betales bagud.

Flere oplysninger om takster for ophold på Sønderskovhjemmet under menuerne:

"Hjemmet - Priser for ophold"
"Ydelse og Økonomi - Takster / Beboerbetaling"

Misbrugsproblemer

Sønderskovhjemmet er et misbrugsfrit miljø. Hermed menes, at det ikke er tilladt at være aktivt misbrugende under opholdet. Vi ser strengt på overtrædelser af dette forbud og gentagende overtrædelser kan medføre, at dit ophold afbrydes.

Personalet

Personalet på Sønderskovhjemmet er bredt sammensat. Der er ansat sygeplejerske, pædagog, social- og sundhedsassistent, køkken- og husassistenter, værkstedsassistenter og regnskabsfører. Der er personale tilstede på hjemmet i tidsrummet 06 - 21 (mandag til torsdag) samt 06 – 13 og 16 – 19 (fredag, lørdag og søndag). Udenfor disse tidsrum kan personale tilkaldes via en nødtelefon.

Beskæftigelse/Aktivering

På Sønderskovhjemmet deltager man i hjemmets drift og produktion ud fra de forudsætninger man har. Der er mulighed for aktivering i køkkenet, i værkstederne, med rengøring og med havearbejde.

Produktion af havehegn af pileflet. Vi dyr-ker selv den pil, der anvendes i produk-tionen.
Aktiveringen er et tilbud om deltagelse i fællesskabet med andre beboere og med personalet, men er også en mulighed for at opfylde lovkravet om aktivering i forbindelse med kontanthjælp.

Spisetider

På Sønderskovhjemmet er der på hverdage morgenmad kl. 07.30 og beskæftigelsen begynder kl. 08.30.

De beboere personalet ikke har set til morgenmad bliver opsøgt på værelset.

Kl. 09.30-10.00 holdes der kaffepause, kl. 12.00 spises der middag (varmt måltid), kl.15.30 slutter dagens beskæftigelse og der er aftensmad kl. 17.30. Lør-, søn- og helligdage er morgenmaden rykket til kl. 08.00 og der er ikke beskæftigelse i værkstederne.

Flere oplysninger...

Du kan læse mere om de emner, der kort er gennemgået ovenfor, forskellige steder på denne hjemmeside. Finder du ikke de oplysninger, som du søger, er du velkommen til at ringe til os på telefon: 54 86 90 54 - eller sende en mail med dit spørgsmål til Kim Eriksen.
 

Fritidsaktiviteter

Det er desværre ikke alle af beboernes gode forslag, der bliver gennemført.

På Sønderskovhjemmet er der rige muligheder for at tilbringe fritiden på en udbytterig måde.

Vi holder jævnligt fester, tager på udflugter og arrangerer endda udlandsrejser en gang i mellem.

Der er forskellige undervisningstilbud og hjælp til at bruge en computer, hvis du ikke er helt hjemme i betjening af en pc.

Du kan læse mere om de forskellige fritidsaktiviteter her
 

Beboerråd

Beboerrådet i aktion
Der findes på Sønderskovhjemmet et beboerråd, som sammen med personalet diskuterer store og lidt mindre problemer.

Beboerrådet er stedet, hvor du kan stille forslag og komme med dine ideer og ønsker. Så er du utilfreds med noget eller nogen, så brug beboerrådet.

Det er selvfølgelig ikke alle forslag og ideer, der af praktiske og/eller økonomiske grunde kan efterkommes, men: hvis man ikke prøver, er man i hvert fald helt sikker på, at det ikke sker noget som helst.

Du kan læse de referater fra de to seneste beboermøder her:

Kims referat fra beboermødet den 1. marts 2011 (som pdf fil)
Mariannes referat fra beboermødet den 20. juni 2011 (som pdf fil)
 

SAND - Organisation for hjemløse

SAND - Interesseorganisation for hjemløse
SAND er en interesseorganisation for nuværende og tidligere hjemløse.

Vi arbejder for at afskaffe hjemløshed og forbedre forholdene for de hjemløse, der nu engang er.

Det gør vi ved at blande os i den politiske debat, ved at støtte oprettelsen af brugerråd på boformerne og ved at fungere som vagthund i forhold til tilbud til og forhold for hjemløse i dagens Danmark.

Klik her for at besøge SAND's hjemmeside
Adresse:
De hjemløses Landsorganisation
Sundholmsvej 34 st. 2300
København S
tlf.: 8993 7060
email: sand@sandudvalg.dk

 

Denne side blev sidst opdateret den 8. juli 2012  -  Webmaster: S.W. Rasmussen