NB! hjemmeside for perioden: sommer 2004 til 31. august 2013...
et forsorgshjem på Lolland for vanskeligt stillede mænd - i samarbejde med Kirkens Korshær...
OM HJEMMET
Velkommen
  Værdigrundlag
  Kontakt os
  Når du ankommer...
  Der er to husregler
  Hvad koster opholdet

Årsberetninger

Donationer

Personalet
  Hjemmets bestyrelse
  Den daglig ledelse
  Det faste personale
  Løst tilknyttede personer
  Volontører
  Internationale forbindelser

Hjemmets historie

Sønderskovhjemmet på nettet
 

Velkommen til Sønderskovhjemmet...

Hvad vil vi med hjemmet? - Først og fremmest skabe et hjem for dem, der intet har. For mænd, der af en eller anden grund er kommet på kant med det hjem de engang gik ud fra - eller som måske aldrig har haft noget rigtigt barndomshjem. (citat fra den første årsberetning for Sønderskovhjemmet i 1920)

Sønderskovhjemmet ligger smukt placeret mellem bøgeskove på Lolland udenfor Nykøbing Falster og har plads til 37 beboere. Sønderskovhjemmet er en selvejende institution, som drives efter Servicelovens §110. Vi samarbejder administrativt med Kirkens Korshær.

Vores formål er at modtage mænd, der er kommet i en vanskelig situation og give dem et hjem for en kortere eller længere periode. Sønderskovhjemmet er ikke et behandlingssted, men et hjem, hvor man under trygge forhold får mulighed for at genfinde sig selv og samle kræfter til igen at klare tilværelsen. Skal dette lykkes, kræver det en positiv medvirken fra beboerens side.

Bodil Neergaard.
Dit liv er dit ansvar - men vi tilbyder dig den hjælp, støtte og vejledning, der er nødvendig for at få belyst og bearbejdet dine problemer.

Har du et stofmisbrugsproblem, henvises du til steder, der kan yde dig den rette professionelle hjælp og behandling.

Den kristne tro er grundlaget for de værdier og det menneskesyn, som vi arbejder ud fra. Det kommer til udtryk ved, at der holdes morgenandagt, og at måltider begynder med bordbøn. Det er naturligvis frivilligt at deltage i morgenandagten.

Hjemmets historie

Den selvejende institution, Sønderskovhjemmet, blev oprettet den 14. maj 1918 af godsejerinde Bodil Neergaard. Du kan læse mere om Bodil Neergaard her.

Vi har samlet årsberetninger fra Sønderskovhjemmet helt tilbage til 1920 som - sammen med andre dokumenter fra hendes hånd - belyser Sønderskovhjemmets historie - og Bodil Neergaards tanker, som førte til oprettelse af Sønderskovhjemmet.

Vi fejrede Sønderskovhjemmets 90 års jubilæum i 2008 med fest og taler. Læs mere her...
 

Kontakt os

Linje 31 forlader Sønderskovhjemmet for sidate gang. Ruten er desværre nedlagt i dag.

Adresse:

Sønderskovhjemmet
Skovstræde 7
4891 Toreby L
5486 9054

Sønderskovhjemmets website www.sonderskovhjemmet.dk    
FAX 5486 9014
GIRO 900-8454
SE 75420854

Skriv til Sønderskovhjemmet:

Du kan sende en email til Sønderskovhjemmet med spørgsmål vedrørende hjemmet. Vi forsøger at besvare alle henvendelser så hurtigt som muligt. 

E-mailadresser:

Forstander (Flemming Jantzen) fj@sonderskovhjemmet.dk
Kontoret (Ann Pedersen) ap@sonderskovhjemmet.dk
Sygeplejerske (Kirsten Jantzen) kj@sonderskovhjemmet.dk
Køkkenet (Lona & Lisbeth) koekken@sonderskovhjemmet.dk
Værkstederne (Claus & Mark) vaerksted@sonderskovhjemmet.dk
Hjemmet (Lotte) hjemmet@sonderskovhjemmet.dk
Psykoterapeut (Majbritt Wojcik) mbw@sonderskovhjemmet.dk
Pædagog (Kim Eriksen) ke@sonderskovhjemmet.dk
Stedfortræder for Flemming (Betina Iversen) bi@sonderskovhjemmet.dk
Stilling ?? (Birthe Ludvigsen) bl@sonderskovhjemmet.dk
Webmaster (Søren W. Rasmussen) swr@seqtools.dk

Transportmuligheder:

Sønderskovhjemmet ligger ca. 10 km sydvest for Nykøbing Falster i Flintinge syd for Toreby L. Du kan komme til Sønderskovhjemmet med tog og taxa - eller i bil.

TOG - togtider til og fra Nykøbing Falster banegård findes lettest i DSB rejseplan eller på:  7013 1415

TAXA - Nykøbing F. Taxa på:  5485 4344.

TELEBUS - Bestilles en time før afgang på telefon: 5485 1598.
(Telebussen kører kun mellem kl. 8 og 16 og kun på hverdage. Prisen er kr. 15 for voksne og kr. 8 for børn. Flere oplysninger om telebusordningen på Guldborgsund Kommunes hjemmeside.) Du kan finde flere oplysninger på Rejseplanen og Trafikken for samlede oversigter over transportmuligheder til Sønderskovhjemmet.

Autokort

Se hvor Sønderskovhjemmet ligger: Oversigtskort | Detaljeret kort
 

Ankomsten

Ved ankomsten vil du blive indskrevet (kontoret findes i huset med det røde tag i baggrunden) og vi giver dig en kort orientering om Sønderskovhjemmet. Du vil herefter få anvist et værelse. Du skal som legitimation forevise sygesikringsbevis.
Sønderskovhjemmet set fra toppen af kornsiloen


Derudover vil vi gerne have oplysninger om eventuelle pårørende/kontakter (adresse og telefonnummer). Ønsker du ikke at oplyse om det, vil det blive respekteret. Du vil efter eget ønske få en rundvisning, samt blive præsenteret for øvrige beboere ved første måltid.

Medbragt medicin

Medbragt medicin og/eller recepter skal afleveres på kontoret. Under dit ophold administrerer Sønderskovhjemmet indkøb, opbevaring og udlevering af al medicin.

Folkeregister / postadresse

Under dit ophold på Sønderskovhjemmet, kan du almindeligvis beholde din nuværende folkeregistrering i din hjemkommune. Har du ingen bolig, skal du tilmelde dig Guldborgsund kommune. Hvis du er på kontanthjælp, skal du lave ny ansøgning til Nykøbing F. kommune. Meddelelse om omadressering af post skal tilsendes dit lokale posthus på en speciel blanket: "Meddelelse om midlertidig adresseændring" (kan fås på kontoret). Adressen, der skal påføres, er:
  • Dit navn c/o
  • Sønderskovhjemmet
  • Skovstræde 9
  • 4891 Toreby L.
Du kan læse meget mere om Sønderskovhjemmet i vores Velkomstpjece til nye beboere,

samt i den lille folder, vi uddeler til folk, der besøger Sønderskovhjemmet

Læs Besøgsfolderen her.
 

Husorden på sønderskovhjemmet


Der er 2 enkle regler som skal overholdes, når man bor på Sønderskovhjemmet:
Du skal udvise en respektfuld og hensynsfuld opførsel
overfor hjemmets beboere og personale

Det er forbudt at medbringe, indkøbe, opbevare og indtage
alkohol eller andre former for rusmidler på Sønderskovhjemmet
Sønderskovhjemmet er et hjem, hvor mange mennesker lever under samme tag. Derfor er det nødvendigt, at du viser hensyn og har en ordentlig og respektfuld omgangstone overfor andre. Dæmp radio og TV på værelset til et acceptabelt niveau. Undgå unødig støj. Det forventes, at der er ro til at sove efter kl. 22. Enhver form for vold eller trusler om vold, det være sig mod andre beboere eller mod personalet, medfører normalt øjeblikkelig udskrivning.

Alkohol og euforiserende stoffer

Når du vælger et ophold på Sønderskovhjemmet, vælger du samtidig en periode uden alkohol og andre rusmidler. Ved begrundet mistanke skal du aflægge prøver. Skulle du ved ankomst eller på et senere tidspunkt komme i beruset/påvirket tilstand, så lad være med at genere dine medbeboere.

Følg personalets anvisning, indtil du efterfølgende kan få snakket situationen igennem. Et fortsat ophold på Sønderskovhjemmet kan herefter være betinget af en antabuskur. I gentagne eller grovere tilfælde kan en bortvisning komme på tale.
 

Priser for ophold m.v.

Priser per døgn for ophold


Pris for ophold:
husleje for personer på/over 25 år kr. 62,-
husleje for personer under 25 år kr. 7,-
lys kr. 4,-
varme kr. 8,-
vask kr. 2,-
tv kr. 5,-
internet kr. 2,-


Pris for kost:
morgenmad kr. 15,-
middagsmad kr. 36,-
aftensmad kr. 24,-


Samlet pris for ophold:
personer på/over 25 år kr. 158,-
personer under 25 år kr. 103,-

Arbejdsdusør ved arbejde på Sønderskovhjemmet


Kontanthjælpsmodtager kr. 14,99 per time
Pensionist kr. 19,00 per time


Så længe du opholder dig på Sønderskovhjemmet skal du ikke betale TV licens.

Bemærk, at betaling opkræves bagud.

Flere oplysninger om takster for ophold på Sønderskovhjemmet under menuerne:

"for Beboere - Når du ankommer til Sønderskovhjemmet - Hvad koster opholdet?"
"Ydelse og Økonomi - Takster / Beboerbetaling"
 

Årsberetninger

Her kan du læse om livet på Sønderskovhjemmet, som det er beskrevet i årsberetningerne gennem årerne. Den ældste bevarede årsberetning er for året 1920, kun tre år efter Sønderskovhjemmets oprettelse i 1917.

Du finder også her kopier af originale beretninger skrevet af Sønderskovhjemmets grundlægger, Bodil Neergaard.
Årsberetning for 2012 (pdf)
Årsberetning for 2011 (pdf)
Årsberetning for 2010 (pdf)
Årsberetning for 2009 (pdf)
Årsberetning for 2008 (pdf)
Årsberetning for 2007 (pdf)
Årsberetning for 2006 (pdf)
Årsberetning for 2005 (pdf)
Årsberetning for 2004 (pdf)
Årsberetning for 2003 (doc)

Årsberetninger og andre dokumenter helt tilbage til 1920
 

Donationer til sønderskovhjemmet

Støt Sønderskovhjemmet.
Sønderskovhjemmet modtager med stor tak gaver til vores arbejde fra private. Vi glæder os over enhver gave, stor eller lille, og ikke mindst over den opbakning til vores arbejde blandt mændene, som det er udtryk for.

Vi anvender gaverne til, at det bliver mindre institution og mere hjem. Sådan har det altid været på Sønderskovhjemmet, og det skal det blive ved med at være. Som eksempel kan nævnes, at vi får mulighed for at give julegaver og fødselsdagsgaver, at vi kan hjælpe ved særlige personlige behov, hjælpe med at arrangere ferieture, og at vi kan holde hjemmet i en pæn hjemlig atmosfære.

Gaver kan sendes til hjemmet på giro 9 00 84 54. Vi sender hvert år årsberetning og julehilsen til hjemmets venner, og er du interesseret i at modtage det, så kan du sende din adresse til Sønderskovhjemmet og vi vil indføre dig i vores adressekartoteket. Som det fremgår af ligningslovens § 8A (se nedenfor) er gaver til Sønderskovhjemmet fradragsberettigede.

Skatteregler ved gaver og arv

Ligningsvejledningen; Almindelig del 2008-3 fra Skat indeholder en liste med almenvelgørende eller på anden måde almennyttige fonde, foreninger, institutioner mv., som er godkendt efter ligningslovens § 8 A, ligningslovens § 12, stk. 3, eller efter boafgiftslovens § 3, stk. 2, jf. nedenfor. 

Ligningslovens § 8 A

Institutioner markeret med ¹) i listen, er godkendt i henhold til ligningslovens § 8 A, stk. 2, som berettigede til i 2007 at modtage gaver mv. med fradragsret for giveren. Det er en forudsætning for fradraget, at gaven til den enkelte forening mv. udgør mindst 500 kr.

Fradraget kan kun indrømmes for det beløb, hvormed gaverne tilsammen overstiger 500 kr. og kan højst udgøre 13.700 kr. i 2007 (14.000 kr. i 2008)

Optagelse på listen som godkendt almennyttig forening mv. efter ligningslovens § 8 A, stk. 2, medfører desuden adgang til fritagelse for betaling af boafgift af arv mv., som tilfalder den pågældende forening mv., jf. boafgiftslovens § 3, stk. 1, litra f.

Sønderskovhjemmet er blandt de institutioner, der er mærket ¹) på listen, hvilket betyder, at gaver og arv til Sønderskovhjemmet kan fradrages i indkomsten/fritages for boafgift efter gældende regler.
 

Sønderskovhjemmets personale og bestyrelse

Sønderskovhjemmet har et dygtigt og ansvarsbevidst personale, som udover at klare den daglige drift af hjemmet, yder en stor indsats for at understøtte hjemmets forskellige behandlingstilbud.

Man kan se nogle af hjemmets ansatte i dagligdags situationer, som viser glimt af personalets hverdag på Sønderskovhjemmet. Personer, som figurerer på billederne er markeret med: "(foto)".

Desuden fungerer hjemmet som praktikplads for danske og udenlandske studerende, praktikanter og volontører.

Nuværende og tidligere medlemmer af Sønderskovhjemmets personale med Flemming (forstander) og Kirsten Jantzen (sygeplejerske) øverst til venstre.
 

 Bestyrelsen

Arne Høegh
Email: agh@dlgpost.dk

Hanne Kristensen
Email: askov@mail.dk

Mette Tranekær
Email: mtr@km.dk

Ruth Davidsen
Email: ruthdavid@stofanet.dk

Steen Skovsgaard
Email: ssk@km.dk

Stig Andreas Munch
Email: stigamunch@gmail.com

Vagn Aage Nielsen
Email: vanoreby@gmail.com
 

 Daglig ledelse

Flemming Jantzen, Forstander (foto)
Email: fj@sonderskovhjemmet.dk
 

 Fast personale

Ann Møldrup Pedersen (foto)
Email: ap@sonderskovhjemmet.dk

Claus Jørgensen (foto)
Email: vaerksted@sonderskovhjemmet.dk

Gitte Mie Hansen (foto)
Email: gmh@sonderskovhjemmet.dk

Jane Albrechtsen Andersen (foto1) (foto2)
Email: hjemmet@sonderskovhjemmet.dk

Kirsten Jantzen (foto1) (foto2) (foto3)
Email: kj@sonderskovhjemmet.dk

Kim Borregaard Eriksen (foto1) (foto2) (foto3)
Email: ke@sonderskovhjemmet.dk

Lisbeth Marthendahl Hansen (foto - venstre)
Email: koekken@sonderskovhjemmet.dk

Lona Antonisen (foto - højre)
Email: koekken@sonderskovhjemmet.dk

Lotte Nagel (foto)
Email: hjemmet@sonderskovhjemmet.dk

Mai-Britt Wojcik
Email: mbw@sonderskovhjemmet.dk

Mark Winther (foto)
Email: vaerksted@sonderskovhjemmet.dk
 

 Løst tilknyttet personale

Nina Rasmussen, Skovstræde 22, 4891 Toreby L.
Tlf.:3616 2259 Mobil: 6178 2259 Email: nina@flintinge.dk

Søren W. Rasmussen, Skovstræde 22, 4891 Toreby L.
Tlf.:3616 2259 Email: swr@seqtools.dk
 

 Volontører

Stine Lundsgaard, ?? (foto)
 

 Udenlandske medarbejdere

Sønderskovhjemmet lægger vægt på åbenhed, også når det gælder kontakter ud over Danmarks grænser.

Et godt eksempel er  Elisabeth Haug som kom til Sønderskovhjemmet for at arbejde som volontør i en periode på 9 måneder som "europæisk frivillig". Efter to måneders forløb bad vi Elisabeth om at beskrive sine første indtryk af hjemmet og dagligdagen, som den tog sig ud for en person på 19 år, der ankommer uden at kunne et ord dansk.

Senest har Dominik Speck skrevet sin beretning om opholdet på Sønderskovhjemmet. Dominik stammer fra Tyskland, hvilket ikke har afholdt ham fra - ligesom Elisabeth - at skrive sin beretning på fejlfrit dansk. De er ret imponerende de to unge mennesker. Dominik startede på Sønderskovhjemmet i september 2010 og rejser videre til maj 2011 efter sit 9 måneders ophold. Dominiks historie (som pdf fil).

Elisabeths beretning følger nedenfor, først på tysk som er Elisabeths modersmål og dernæst - til vores overraskelse - oversat til dansk, som Elisabeth på forbavsende kort til har lært sig.
Elisabeth Haug, volontør på Sønderskovhjemmet 2006.
Elisabeth rejste videre den 15. juni 2006 efter sit 9 måneders ophold på Sønderskovhjemmet.

Zwischenbericht eines progressiven Integrationsprozesses

In der ersten Zeit nach meiner Ankunft, genauer gesagt am Wochenende, während des ersten zaghaften Antastens an die Menschen meiner neuen Umgebung, nahm ich alles Fremde zwar auf, war aber noch nicht in der Lage, es zu verarbeiten, geschweige denn mich darin planvoll zurechtzufinden: ich befand mich in einem Zustand innerer Erstarrung, meine Aktivität schien nur aus unreflektierter, spontaner Reaktion zu bestehen.

In der darauffolgenden Woche war für mich jeder Tag ein Ringen um Integrität: Ich hatte Schwierigkeiten, meine Rolle zu finden, zweifelte am Sinn meiner Anwesenheit und am Wert meiner Arbeit, hing in der Luft zwischen meinen eigenen, noch umnebelten Erwartungen und den geahnten, nicht gewussten Erwartungen der Anderen.

Mit der Zeit aber schälte sich aus dem Wust an Eindrücken der Kern dessen heraus, was für mich den Aufenthalt als Volonteur rechtfertigen und zu etwas sinnvollem machen sollte. – Ich lernte und lerne immernoch, Grenzen zu ziehen zwischen dem Wesentlichen meiner Arbeit, dem, was notwendigerweise dazugehört und meiner Freizeit, um deren Gestaltung ich mich nun bemühe, um mir ein zweites Leben, eine zweite Welt neben meiner Arbeitswelt zu schaffen, in der ich, eingebunden in ein weiteres soziales Netzwerk, Kraft und Inspiration für meine täglichen Aufgaben finden kann.

Inzwischen fühle ich mich daheim in Sønderskovhjemmet, ist das Leben hier mein Leben geworden, auch wenn jeder Tag noch nicht Alltag ist sondern eine neue Herausforderung darstellt, die mich dazu zwingt, konzentriert und gegenwärtig zu leben. – Das ist anstrengend und zeitweise ermüdend, auch weil neben allem an sich schon Neuen und Andersartigen auch kulturelle und sprachliche Schwierigkeiten berücksichtigt, und sinnvoll verarbeitet, in den Einlebungsprozess eingebaut werden müssen.

Nichtsdestoweniger finde ich es schön, hier zu sein, zu arbeiten und zu leben; gehe ich jeden Abend mit positiven Gefühlen zu Bett und stehe in gespannter Erwartung auf den kommenden Tag auf.

Elisabeth Haug

Sønderskovhjemmet, den 1. November 2005

Ich - 19 - bin hier seit fast zwei Monaten als europäische Freiwillige und werde weitere sieben Monate in Sønderskovhjemmet verbringen.


og her følger så Elisabeths danske oversættelse:

Min første beretning om en progressiv integrationsproces

I den første tid efter min ankomst, nærmere sagt i den første weekend, når jeg prøvede at nærme mig omgang med de nye mennesker den første gang, optog jeg alt det fremmede, men jeg kunne ikke bearbejde det. Jeg kunne heller ikke få indtrykkene på plads; jeg følte mig så underligt paralyseret, min aktivitet syntes bare at bestå af ureflekteret og spontan reaktion.

I den følgende uge var hver dag en kamp om integritet: Jeg havde svært ved at finde min rolle, jeg tvivlede på meningen med at være her og på mit arbejdes værd. Jeg hang i luften imellem mine egne, endnu uklare forventninger og de andres forventninger, som jeg ikke kendte, bare anede.

Men efterhånden klarede indtrykkenes kaos sig og jeg kunne se kernen af det, som skulle give mening og retfærdiggøre mit arbejde og liv her som volontør.- Jeg lærte (og lærer stadigvæk) at trække grænser mellem mit arbejdes essens, de ting, som nødvendigvis følger med, og min fritid, som jeg er begyndt at forme, fordi jeg har brug for et andet liv, en anden verden parallel med min arbejdsverden, hvor jeg kan finde styrke og inspiration til mine daglige opgaver, mens jeg bliver integreret i et videre socialt netværk.

I mellemtiden føler jeg mig hjemme på Sønderskovhjemmet og livet her er blevet mit liv. Hver dag er endnu ikke hverdag, derimod en udfordring, som tvinger mig til at leve koncentreret og nærværende. - Det er anstrængende og gør mig ofte træt, ikke bare på grund af, at alt selvfølgelig er nyt, men også fordi kulturelle og sproglige forskelligheder skal bearbejdes og integreres i indlevningsprocessen.

Ikke desto mindre glæder det mig at være, at arbejde og leve her; og jeg går i seng med postive følelser og står op i spændt forventning til den stundende dag.

Sønderskovhjemmet, den 1. november 2005

Elisabeth Haug

PS. Jeg – 19 – har været her i næsten to måneder som europæisk frivillig og skal blive på Sønderskovhjemmet i endnu syv måneder.
 

 Sønderskovhjemmet på internettet

Hvad finder man på internettet, når man søger efter "Sønderskovhjemmet" ?

Diakonåret:
På hjemmesiden www.Diakonåret.dk udgivet af Diakonissestiftelsen kan du læse, hvad de skriver (på engelsk) om Sønderskovhjemmet under overskriften "Projekter i Danmark".

Denne side blev sidst opdateret den 5. juni 2013  -  Webmaster: S.W. Rasmussen